Khon Kaen

6 m x3.2 mx1.3 Nova at Khon Kaen

Customer very happy 
5 days start to finish